Köp boken Bläddra online
Digitalutgåva

Här kan du bläddra bland Gotlandstoners låtar och texter direkt på nätet!

Låtarna är lagrade i ABC-format, men kan även visas som vanliga noter (med vissa begränsningar, se nedan). Dessutom kan du få låtarna uppspelade med MIDI!

Arbetet med digitaliseringen är utfört av Erik Ronström och Clara Andermo med visst ekonomiskt stöd från Kulturföreningen Roxy och Sällskapet DBW i Visby.

Visorna är tyvärr ännu inte digitaliserade. Någon gång i framtiden hoppas vi få tid att skriva in även dem!

Låtarna

Det finns ingen sökfunktion för det digitaliserade materialet, men för att underlätta navigeringen bland låtarna finns ett antal index att utgå från:

Efter låttyp

Efter tonart

Texterna

Allt textmaterial är ännu inte digitaliserat, men detta finns:

Korrekthet

Den ursprungliga digitaliseringen som släpptes 2005 innehöll en stor mängd felaktigheter. Under 2008 och 2009 utfördes ett omfattande korrekturarbete av Fredrik Lönngren, Erik Ronström och Jan Lundqvist. Den nuvarande digitala versionen är om än inte helt felfri så åtminstone till allra största delen korrekt. Hoppas vi! Men skulle du hitta något som är fel eller bara underligt, tveka inte att kontakta Erik på erik@ompom.se, så kan vi kolla upp det!

Inte sällan innehåller originalboken tvivelaktigheter, som ofta kan misstänkas vara rena tryckfel. Vi har dock under digitaliseringen arbetat efter principen att försöka avbilda källan så nära som möjligt, inklusive alla dess brister och fel. I enstaka fall kan detta orsaka problem med notgenereringen och/eller MIDI-uppspelningen.